Kompleksowo...

od finansowania aż po wykończenie mieszkania.

Umowa kupna i sprzedaży, warunki zakupu mieszkania

Warunki zakupu lokalu mieszkaniowego

Decydując się na zakup mieszkania w jednej z naszych inwestycji w Krakowie, Wrocławiu bądź Katowicach, podpisują Państwo umowę deweloperską oraz umowę przeniesienia własności.

Umowa deweloperska - akt notarialny

Umowa deweloperska ma formę aktu notarialnego i wiąże się z dokonaniem pierwszej wpłaty w dniu zawarcia umowy. Standardowo jest to 10% ustalonej ceny brutto Państwa nowego mieszkania.

Poza wzajemnymi zobowiązaniami dotyczącymi sprzedaży i zakupu nowego mieszkania, umowa zawiera uzgodniony z Państwem indywidualny harmonogram spłat.

Umowa przeniesienia własności

W wyniku zawarcia tej umowy na kupującego zostają przeniesione prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dla którego Sąd założy osobną księgę wieczystą.

Ten rodzaj umowy można zawrzeć już po zakończeniu budowy, kiedy wydano ostateczną decyzję dotyczącą pozwolenia na użytkowanie budynku i uzyskano zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego. Podpisanie umowy przeniesienia własności  następuje po uregulowaniu należności za mieszkanie, czyli wpłaceniu pełnej kwoty sprzedaży określonej w umowie deweloperskiej.

Podpisując tę umowę stajecie się Państwo wyłącznym właścicielem mieszkania, z prawem odrębnej własności. Od tej pory będziecie należeć do wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej przez właścicieli wszystkich lokali w danej nieruchomości.

Ulubione ()