Partnerzy

Angażujemy się w prace organizacji branżowych, które dbają o rozwój środowiska deweloperskiego i rynku mieszkaniowego. Jesteśmy zdania, że każda firma działająca na rynku powinna mieć udział w budowaniu pozytywnego wizerunku całej branży i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w jej ramach.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Grupa deweloperska Geo jest współzałożycielem i członkiem ogólnopolskiego związku deweloperów, zrzeszającego ponad 100 firm z całego kraju. Celem, jaki przyświecał stworzeniu PZFD była budowa silnego środowiska deweloperskiego oraz pozytywne działania na rzecz rynku mieszkaniowego. Podejmujemy aktywności mające na celu ochronę wizerunku branży, a także zachowanie właściwych standardów w środowisku branży budowlanej. Związek jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy, a także inkubatorem partnerskich relacji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku.

Misją PZFD jest upowszechnienie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania jako podstawowego dobra społecznego.

Najważniejsze cele PZFD:

  • Ograniczenie biurokracji do niezbędnego minimum
  • Wprowadzenie lepszego prawa gospodarczego i administracyjnego
  • Niższe i prostsze podatki
  • Niższe koszty pracy

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

"Grupa Deweloperska Geo" jest współzałożycielem i członkiem SBDiM.

Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sferze organizacyjnej, prawnej i finansowania inwestycji mieszkaniowych. Członkowie SBDiM propagują wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, a także inicjują nowoczesne formy współpracy pomiędzy uczestnikami procesów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także budowy pozytywnego wizerunku inwestora mieszkaniowego.

Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw służących rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i podnoszeniu jakości obsługi procesu inwestycyjnego, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Jest organizatorem konferencji, wystaw i konkursów.

Program "Biała Lista Firm"

Grupa Geo uczestniczy w ogólnopolskim programie "Biała Lista Firm", weryfikującym firmy pod względem stosowania zasad rzetelnego biznesu. Celem, jaki przyświeca temu projektowi jest stworzenie powszechnie używanego systemu weryfikacji wiarygodności gospodarczej i ogólnopolska promocja firm.

Obecność na liście jest dla naszych klientów sygnałem, że mają do czynienia z firmą rzetelną, która nie ma zaległych zobowiązań publiczno-prawnych oraz bez opóźnień reguluje świadczenia wobec wszystkich swoich kontrahentów.

"Geo, Mieszkanie i Dom", jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy, dwukrotnie pozytywnie przeszła weryfikację przeprowadzoną przez organizatora konkursu - Wrocławską Izbę Gospodarczą. Dzięki temu, w 2007 roku otrzymała "Brązowy Certyfikat", przyznawany stałym uczestnikom programu.

Ulubione ()