Zakup gruntów i działek budowlanych

Poszukujemy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

W składanych ofertach prosimy o podanie jak największej liczby informacji przede wszystkim:

  • adresu nieruchomości,
  • powierzchni nieruchomości,
  • nr księgi wieczystej,
  • informacji o przeznaczeniu nieruchomości (planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy),
  • proponowanej ceny.

Kontakt: 
Bartosz Sznicer

bartosz.sznicer@geogrupa.pl

Ulubione ()