Zakup gruntów i działek budowlanych

Poszukujemy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

W składanych ofertach prosimy o podanie jak największej liczby informacji przede wszystkim:

  • adresu nieruchomości,
  • powierzchni nieruchomości,
  • nr księgi wieczystej,
  • informacji o przeznaczeniu nieruchomości (planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy),
  • proponowanej ceny.

Kontakt: 

Sławomir Sowicki

tel. 696 029 058
slawomir.sowicki@geogrupa.pl


Andrzej Stypka

tel. 784 464 097
andrzej.stypka@geogrupa.pl

 

Ulubione ()