Wróć do listy aktualności
27 Grudzień 2023

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

GEO MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Zarząd spółki GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914, o kapitale zakładowym 327.050,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 grudnia 2023 r. między GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz GEO DEVELOPER” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402 - jako Spółką Przejmowaną.

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

GEO DEVELOPER Sp. z o.o.​​​​​​​

Zarząd spółki GEO DEVELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402, o kapitale zakładowym 16.145.000,00 zł w całości opłaconym działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowychudostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 grudnia 2023 r. między GEO DEVELOPER sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną oraz GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914 – jako Spółką Przejmującą

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Zobacz dokumenty

Ulubione ()